+420 725 512 549
info@paleo-doupe.cz

Obchodní podmínky

Název: Obchod Paleo Doupě - Bc. Miroslav Matoušek
Sídlo/bydliště: Ladova 7/291, Havířov, 736 01
IČ: 03213251
DIČ: CZ8607256009
Zapsaná: Brno

Telefon: +420 725 512 549
Email: metla@paleo-doupe.cz / info@paleo-doupe.cz

Kontaktní adresa: https://www.paleo-doupe.cz

 

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA OBCHOD.PALEO-DOUPE.CZ

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.II. INFORMACE

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a prohlašuje, že je plně svéprávný. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. 

Při první objednávce bude kupujícímu rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na Vámi zadanou e-mailovou adresu, kontaktujte nás na tel. čísle +420 725 512 549 nebo emailem - obchod@paleo-doupe.cz

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky, je bezdůvodným obohacením dle § 2991 občanského zákoníku a kupující je povinen prodávajícímu vydat, oč se obohatil. Náklady na vydání nevyžádaného plnění kupujícím prodávajícímu jdou k tíži prodávajícího pouze tehdy,  kdy kupující dodrží podmínky přepravy, které mu budou sděleny prodávajícím. Tyto podmínky mohou být pouze v obdobné podobě jako při objednávce zboží a s přihládnutím na povahu a účel vrácení nevyžádaného zboží (např. prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím provedení a zaslání fotokumentace nevyžádaného zboží).

ZPŮSOB PLATY

A) Hotovost - při osobním odběru či dobírkou.

B) Převodem na účet - převedením finančního obnosu odpovídající ceně objednávky na účet 2400684914/2010 (FIO Banka)

ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST ÚDAJŮ

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání kupujícího následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

III. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést kontrolu.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Pokud vyplníte objednávku do 20:00, je Vámi vybrané zboží expedováno následující pracovní den. Pokud bude objednáno o víkendu či jiném nepracovním dni, zboží bude odesláno v následující pracovní den. Doručení zboží se řídí všeobecnými podmínkami doručení psaní (balíku) České Pošty či příslušných dopravců.

CENA ZBOŽÍ

Ceny uvedené v internetovém obchodě paleo-doupe.cz platné v okamžiku odeslání objednávky. 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Cena balného a dopraveného je sloučena do jedné částky. Nejsou účtovány žádné další poplatky z provedených transkací.

Česká pošta (Balík na poštu či Balík do ruky):

- naúčtováno 94,- s DPH, nebo 127,- s DPH pro platbu dobírkou

Uloženka, DPD Parcel Shop

- naúčtováno 40,- s DPH, nebo 73,- s DPH pro platbu dobírkou

DPD (kurýr)

- naúčtováno 94,- s DPH, nebo 127,- s DPH pro platbu dobírkou

Odesilání do ciziny (mimo ČR) se řídí vždy osobní dohodou a poštovné či dopravné může být navýšeno oproti ceníku pro ČR, platba je však možná jen převodem předem na účet.IV. STORNO OBJEDNÁVKY

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávku ze strany kupujícího lze stornovat telefonicky nebo emailem pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží. 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

O zrušení objednávky bude kupující informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá ujednanému či obvyklému účelu), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud bude vada prodávajícím odstraněna nebo kupující přistoupí na slevu z kupní ceny, není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

VI. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. . Kupující je povinen zboží odesílané za účelem vyřízení reklamace zabalit dle pokynů prodávajícího, jinak tak, aby nedošlo k jeho poškození, reklamované zboží musí být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů pouze pokud dodržel podmínky stanovené smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

Všechny komunikace ke stornu, poškození či reklamaci předejte na info@paleo-doupe.cz nebo volejte na 725 512 549

 

VII. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Smluvní strany se zavazují případné rozpory ve vzájemných vztazích řešit dohodou. Nepodaří-li se jejich rozpory vyřešit mimosoudně, vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

IX. COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).

Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. 

Jak Google využívá soubory cookie zjistíte zde.

© 2014 - 2019 Paleo-Doupě.cz